over ons afbeelding

overons.

Introductie:

Het architektenburo Deventer werd opgericht in 1989 door architekt Piet Deventer, tot dan zelfstandig architekt, afgestudeerd aan het Hoger instituut Sint Lucas te Schaarbeek. In de loop der jaren wisselde de samenstelling van het buro.

Een grote diversiteit aan projekten, bracht een scala aan medewerkers voort.

De activiteiten liggen vandaag vooral op het vlak van de renovatie en nieuwbouw en dit zowel in de particuliere woningbouw, als tal van kleinschalige commerciële projecten zoals kantoren, winkels en meergezinswoningen, het geheel gevat in een globaal investeringsplan.

Ervaring werd door de jaren opgebouwd in de realisatie van de meer gespecialiseerde uitrustingen van gebouwen zoals de horeca, winkelinrichting, jeugdlokalen, de technische renovatie of specifiek maatmeubilair…

Een vierde pijler beslaat vooral de activiteiten als deskundig raadgever, waar sinds 1999 naast een adviserende taak op het vlak van de haalbaarheidsgraad van bouwprojecten en hun rentabiliteitsstudie, ook expertises, schattingen, plaatsbeschrijvingen, muurovernames en bemiddeling tot de taken behoren.

De architekt treedt op als een zelfstandige bouwpartner in dienst van de bouwheer: hij is terzelfder tijd de ontwerper, de stedebouwkundige, de technische raadsman, de kwaliteits - en de kwantiteitskeurder, de boekhouder, de coördinator,… maar vooral het bindteken in een bruisend proces.