over ons afbeelding

Administratieve vereenvoudiging

Vlaamse regering plant één attest voor bouwen, verbouwen en verkopen

Wie vandaag een woning bouwt, verbouwt of verkoopt, heeft een reeks attesten nodig. Daar gaan voor bouwers, verkopers en de overheid heel wat administratieve lasten en kosten mee gepaard. Ministers van Omgeving en Energie Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom maken werk van één attest, in het kader van administratieve vereenvoudiging.

De Vlaamse Regering wil de maximale integratie en vereenvoudiging onderzoeken van allerlei attesten, zoals voor stookolietank, centrale verwarming, riolering, EPC, EPB (energieprestatieregelgeving), en drinkwaterinstallatie. Zo wil deze Vlaamse Regering ervoor zorgen dat de administratieve lasten en kosten voor de bouwheer en de overheid tot een minimum beperkt worden. “Momenteel worden mensen afgeschrikt om te bouwen, verbouwen, of verkopen door de hoge administratieve last. Dit willen we wegwerken. Iedereen weet hoe belangrijk onze woningmarkt is voor onze economie”, zegt minister Turtelboom. Vandaag is het mogelijk dat je tot vijf attesten van de Vlaamse overheid nodig hebt om te bouwen of te renoveren. Wanneer je je huis wil verkopen, kan dit oplopen tot acht attesten. “In veel gevallen krijgen gezinnen zelfs te maken met een optelsom aan attesten als ze hun huis willen verkopen om elders te beginnen bouwen: 13 verschillende documenten zijn hierbij geen uitzondering”, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom. “Deze regeling geldt trouwens voor alle gebouwen. De hervorming tot één attest zal dus ook de administratieve last van bedrijven verlagen.”