over ons afbeelding

digitale bouwaanvraag

Groeipijnen digitale bouwaanvraag: dringend meer ondersteuning nodig voor gemeenten

NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, vraagt dat de Vlaamse overheid de gemeenten beter ondersteunt bij de implementatie van de digitale bouwaanvraag. Uit een recente enquête van NAV blijkt dat 9 op de 10 Vlaamse architecten vragende partij is voor deze administratieve vereenvoudiging. Maar de lokale besturen hinken achterop: slechts 12 van de 308 gemeentes hebben het systeem al eens gebruikt. Intussen heeft de Vlaamse overheid ook beslist om in de toekomst nog maar met één vergunning te werken, de omgevingsvergunning, waarin de bouw- en milieuvergunning worden samengevoegd. Maar blijkbaar zou ook hierover nog geen overleg geweest zijn met de gemeenten. In het licht van de huidige moeilijkheden maakt NAV zich dan ook zorgen.

Het principe van de digitale bouwaanvraag staat toe om via een internetloket een aanvraag of melding in te dienen met alle bijhorende stukken. De bouwheer hoeft dus geen veelvoud aan plannen meer in te dienen, maar kan deze in PDF uploaden. Nadien zouden de betrokkenen de stand van zaken kunnen opvolgen, tot en met de definitieve beslissing.

“We zijn klaar om deze administratieve vereenvoudiging te omarmen, als ze tenminste daadwerkelijk tot een grotere efficiëntie leidt”, zegt NAV-voorzitter Kati Lamens. “Maar als architecten blijven we vandaag op onze honger zitten.  Slechts een klein deel van de gemeentes maakt reeds gebruik van de digitale bouwaanvraag. Ze moeten hiervoor dan ook zelf investeren in de nodige IT. Onze leden signaleren ons bovendien dat er niet erg efficiënt met het systeem wordt omgesprongen. Zo wordt in sommige gemeenten de aanvraag eerst uitgetest op papier en daarna overgetikt op het digitale formulier.